เทศบาลเมืองพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร​เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เทศบาลเมืองพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร​เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่…

410 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา

เทศบาลตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2559

433 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.เทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต​ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

อบต.เทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต​ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 พฤศจิกายน 2559

500 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลป่าคลอก (ภูเก็ต) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ​ 3 อัตรา

เทศบาลตำบลป่าคลอก (ภูเก็ต) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ​ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2559

434 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา

เทศบาลเมืองปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2559

631 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2559

361 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี​ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 4 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี​ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน…

458 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559

443 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต​ รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต​ รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559

413 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.สาคู จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา

อบต.สาคู จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2559

570 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

loading...