เทศบาลเมืองบางริ้น จังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 11 อัตราเทศบาลเมืองบางริ้น จังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยช่างโยธา (ลูกมือแผนที่ภาษี) 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
1. คนงานทั่วไป 4 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
2. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา (ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป เน้นปริญญาตรี สาขาปฐมวัย)
3. คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)

เทศบาลเมืองบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7781-0461 ต่อ 111

=> ประกาศรับสมัคร <=

loading...