อบต.กมลา จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 13 อัตราอบต.กมลา จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
3. พนักงานขับจักเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ
1. คนงานทั่วไป 6 อัตรา
2. พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา


ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร

loading...