เทศบาลตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 5 อัตราเทศบาลตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-23 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ครูช่วยสอน วิชาเอกทั่วไป (ไม่จำกัดสาขา) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

2. พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

2. คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-23 มกราคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-7632-5292

=> ประกาศรับสมัคร

loading...