เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานจ้าง 16 อัตราเทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดตาก รับสมัครพนักงานจ้าง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 6 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (เพศชาย วุฒิม.6 และมีใบขับขี่รถยนต์)
2. พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา(เพศชาย วุฒิม.3)

3. คนงานทั่วไป 1 อัตรา
4. ผู้ดูแลเด็ก 6 อัตรา*

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5557-7311

=> ประกาศรับสมัคร

loading...