องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก​ รับสมัครพนักงานจ้าง 13 ตำแหน่ง 30 อัตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้าง 13 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 5 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
5. บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 6 อัตรา
8. พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา
9. คนงานประจำเรือ 2 อัตรา
10. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
11. ภารโรง 2 อัตรา
12. คนสวน 2 อัตรา
13. คนงาน 3 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5522-3718 ถึง 20 ต่อ 408 หรือ 409

=> ประกาศรับสมัคร

loading...