องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์​ รับสมัครพนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง 26 อัตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา เงินเดือน 9,400-10,840 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
5) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-10,840 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
6) ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาจีน) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
7) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (บุคลากรสนับสนุนการสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท


พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท
1) พนักงานทำความสะอาด 3 อัตรา

2) พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
3) พนักงานสำรวจ 2 อัตรา
4) พนักงานขับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 5 อัตรา
5) พนักงานชุดขุดเจาะบ่อบาดาล 2 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานดัวยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 056-721856 ต่อ 803 , 056-721912

=> ประกาศรับสมัคร

loading...