เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 25 อัตราเทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 1 อัตรา

- วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. ด้านการเงิน พาณิชยการ การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน: 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานเทศกิจ 3 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)
2. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา (วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า)
3. คนงานทั่วไป 18 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
4. ภารโรง 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
อัตราเงินเดือน: 10,000 บาท รวมค่าครองชีพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

=>ประกาศรับสมัคร

loading...