เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 11 อัตราเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 4 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
2. คนงานโยธา 2 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
3. คนงานสวน 2 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
4. คนงานประรถดูขยะ 2 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
5. คนงานกวาดถนน 1 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.055-718200

=> ประกาศรับสมัคร

loading...