อบต.ห้วยยั้ง (กำแพงเพชร) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์อบต.ห้วยยั้ง (กำแพงเพชร) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติ: วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญในการขับรถ ใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำรถ บำรุง รักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์เป็นอย่างดี มีทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องได้รับหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายกำหนด

เปิดรับสมัครวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5570-1326 ต่อ 11

=> ประกาศรับสมัคร

loading...