สำนักการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้าง 15 อัตรา



สำนักการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา

- วุฒิปวช. หรือสูงกว่า ด้านการเงิน การบัญชี พาณิชยการ

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. ภารโรง 9 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
2. นักการ 3 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ)
3. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
- วุฒิปวช. หรือสูงกว่า หรือปริญญาตรีทุกสาขา (พิจารณาสาขาปฐมวัยก่อน)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร

loading...