อบต.ดอนโอง จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

อบต.ดอนโอง จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 ธันวาคม…

540 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.พรมเทพ จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

อบต.พรมเทพ จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2559

857 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.เกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม​ รับสมัครพนักงานจ้าง 12 อัตรา

อบต.เกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม​ รับสมัครพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2559

678 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2559

421 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานโครงการ 4 อัตรา

เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครพนักงานโครงการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2559

436 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

561 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.เมืองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์​ รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา

อบต.เมืองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์​ รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2559

754 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลตาจง จังหวัดบุรีรัมย์​ รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

เทศบาลตำบลตาจง จังหวัดบุรีรัมย์​ รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-14 พฤศจิกายน 2559

824 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลประโคนชัย (บุรีรัมย์) รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เทศบาลตำบลประโคนชัย (บุรีรัมย์) รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน…

812 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลประโคนชัย (บุรีรัมย์) รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เทศบาลตำบลประโคนชัย (บุรีรัมย์) รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน…

481 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

loading...