เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตราเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา
4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง (ชาย) 2 อัตรา (วุฒิม.3)
2. แม่ครัว 1 อัตรา (วุฒิม.3)
อัตราเงินดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-17 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร

loading...