องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี​ รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้
2.ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้
3.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4) ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2975-8940 ถึง 8 ต่อ 410

=>ประกาศรับสมัคร

loading...