สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 6 อัตราสำนักงานการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 9,776 บาท

- วุฒิไม่ต่ำกว่าปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ) 3 อัตรา เงินเดือน 9,776 บาท
- ปวช.หรือสูงกว่า ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไปต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

- ไม่กำหนดคุณวุฒิ

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษา สำนักงานแขวงท่าทราย ซอยประชานิเวศน์ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

=>ประกาศรับสมัคร

loading...