องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี​ รับสมัครพนักงานจ้าง 54 อัตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 54 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. ผู้ช่วยนิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
4. เจ้าพนักงานธุรการ 9 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท หรือ 13,285 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภททักษะ เงินเดือน 11,400 บาท
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 6 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 10,000 บาท
1. คนงานทั่วไป 27 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2589-0481-5 ต่อ 140 612

=>ประกาศรับสมัคร

loading...