เทศบาลตำบลมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตราเทศบาลตำบลมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลมโนรมย์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5649-1784 ต่อ 102

=>ประกาศรับสมัคร<=

loading...