องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี​ รับสมัครพนักงานจ้าง 13 ตำแหน่ง 36 อัตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 13 ตำแหน่ง 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-18 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลำดับ ประเภท ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา)
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา
2 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับเครื่องจักร ขนาดหนัก 1 อัตรา
3 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับเครื่องจักร ขนาดกลาง 1 อัตรา
4 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับเครื่องจักร ขนาดเบา 1 อัตรา
5 พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
6 พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
7 พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ 1 อัตรา
8 พนักงานจ้างทั่วไป พี่เลี้ยง 7 อัตรา
9 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
10 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
11 พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป 8 อัตรา
12 พนักงานจ้างทั่วไป คนงานเครื่องสูบน้ำ 2 อัตรา
13 พนักงานจ้างทั่วไป เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 3-18 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3641-1404 ต่อ 101

=> ประกาศรับสมัคร <=

loading...