องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี​ รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คนงานทั่วไป 2 อัตรา (พนักงานจ้างทั่วไป) เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3451-2477 ต่อ 131

=> ประกาศรับสมัคร

loading...