องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่​ รับสมัครพนักงานจ้าง 67 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่​ รับสมัครพนักงานจ้าง 67 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ -10 มีนาคม 2560

576 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลเมืองหล่มสัก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ​ 3 อัตรา

เทศบาลเมืองหล่มสัก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ​ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-25 มกราคม 2560

601 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา

เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-23 มกราคม 2560

559 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 ธันวาคม 2559

619 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.โค้งไผ่ จังหวัดกำแพงเพชร​ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

อบต.โค้งไผ่ จังหวัดกำแพงเพชร​ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2559

467 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.ลานหอย จังหวัดสุโขทัย​ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

อบต.ลานหอย จังหวัดสุโขทัย​ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2559

421 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.วังแขม จังหวัดกำแพงเพชร​ ​รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา

อบต.วังแขม จังหวัดกำแพงเพชร​ ​รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2559

429 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.คลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร​ รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา

อบต.คลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร​ รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2559

530 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร​ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

เทศบาลตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร​ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2559

478 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา

เทศบาลตำบลเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2559

449 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

loading...