อบต.ห้วยยั้ง (กำแพงเพชร) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

อบต.ห้วยยั้ง (กำแพงเพชร) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2559

754 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.วังทอง (สุโขทัย) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

อบต.วังทอง (สุโขทัย) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4-17 พฤษภาคม…

762 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

436 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลวังชิ้น (แพร่) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร

เทศบาลตำบลวังชิ้น (แพร่) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ระหว่างวันที่…

458 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลงิม (พะเยา) รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป(สอนอนุบาล)

เทศบาลตำบลงิม (พะเยา) รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป(สอนอนุบาล) 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 11-19 พฤษภาคม 2559

554 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลไชยสถาน (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

เทศบาลตำบลไชยสถาน (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2559

642 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลเมืองชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน 3 อัตรา

เทศบาลเมืองชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 10-18 พฤษภาคม 2559

428 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

เทศบาลตำบลหนองไม้แดง (ชลบุรี) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

เทศบาลตำบลหนองไม้แดง (ชลบุรี) รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม…

555 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.นาโคก (สมุทรสาคร) รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

อบต.นาโคก (สมุทรสาคร) รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559

496 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

อบต.สันกำแพง เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อบต.สันกำแพง เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2559

894 Views

0 Reply

2 Years

2 Years

loading...